Tjänster


interim2

Interim Management

Vi definierar Interim management som uppgiften att tillfälligt fylla en chefsbefattning, till exempel i samband med ledighet, verksamhetsförändringar eller medan en rekryteringsprocess pågår. Vi har ett stort nätverk av interimskonsulter, vilket gör att vi snabbt kan presentera kandidater med ledarerfarenhet och specifik kompetens.

Våra interimskonsulter tar uppdrag som:


konsulter3

Uthyrning av konsulter

Vi definierar konsulter som specialister vilka genomför en kortare insats under begränsad tid, alternativt ett flertal kortare insatser utspridda under lång tid. Conico erbjuder konsulter med erfarenheten och drivkraften att kliva direkt in i er verksamhet och utmaningar.

 

 

 


processforbattring3

Processförbättring

Vi definierar effektivisering och processförbättring som en stegvis förändring av invanda och otydliga arbetssätt i en organisation.

Där målet är genom att göra arbetet effektivare, enklare och säkrare skapa en en konkurrenskraftigare produkt eller tjänst.

Vi erbjuder konsulter med gedigen erfarenhet av effektiviserings- och förändringsledning, samt kompetens inom bl.a. LEAN och LFA.

 

 

 

 

 

 


utbildning3

Utbildning

Vi har sedan starten av Conico´s verksamhet haft ett stort fokus på att koppla samman och arbeta för att verksamhets- och kompetensutveckling går hand i hand. Detta kan innebära att sätta tydlighet i ledarskapet, processer och rutiner till att implementera systemstöd och arbetssätt för att praktiskt kartlägga behov, utveckla och analysera kompetens inom organisationen.

Våra utbildningar är till 100 % anpassade utefter kundens verkliga behov och ej generella utbildningar som oftast bara täcker en bråkdel av verksamhetens, organisationens och individens verkliga behov.

Coaching
Conico kan erbjuda en av Sveriges bästa och mest välmeriterade ledarcoacher, specialiserad på företagsledare och ledningsgruppsmedlemmar i större organisationer. Vår coaching är ett bra verktyg för att finna inspiration och ledas till ny struktur och utveckling, såväl verksamhetsutveckling som egen utveckling. Det kan också vara ett sätt att hjälpa en chef som behöver stöd i sitt ledarskap. Coachen är en specialist inom förändringsarbete.

Mentorskap
Conico kan erbjuda bra och erfarna mentorer med gedigen erfarenhet från olika branscher. Våra mentorer erbjuder en möjlighet för unga och nya chefer att reflektera och värdera, balansera yrkes- respektive privata rollen men än så viktiga delen ”våga fråga” om råd utifrån mentorns egna erfarenhet.


Har du frågor kring våra tjänster? Hör av dig.