Om oss


om-oss


Om Conico

Conico är ett konsult- och utbildningsföretag med fokus på framåtsträvande utveckling. Det innebär att vi ska medverka till att
våra kunder blir framgångsrika i sin strävan att skapa ansvarsfulla, effektiva, hälsosamma och kompetensstarka organisationer.
Vår ambition är att mer än väl uppfylla våra kunders och medarbetares förväntningar och varje uppdrag skall vara en rekommendation till nästa.

Vi är övertygade om att detta förverkligas genom att:


Affärsidé

Conico affärsidé är att på konsultativ bas tillhandahålla kvalitativa tjänster och resurser. Med djupt verksamhetskunnande,
entreprenörsanda och ledande management kompetens ökar företaget kundernas verksamhetsgrad.


Vision

Conico skall vara ledande inom management, utbildning och effektivisering på de marknader och inom de segment man verkar.
Conico söker nära och långsiktiga kundrelationer och skall vara det naturliga valet när företag efterfrågar management,
utbildning och effektiviserings lösningar.


Övergripande strategi

Viktiga element i strategin är:


Övergripande mål

Conico har fortsatt att utveckla sin position som en viktig aktör inom konsultbranschen. Företaget är en naturlig partner
vid upphandlingar av kvalificerade tjänster vad gäller interim management och utbildning.

Viktiga hörnstenar för målet är:


Miljö & Kvalitét

Conico arbeta kontinuerligt med förbättringar och förebyggande miljöpåverkan inom vår verksamhet. Vi anser att en
systematisk kvalité och miljöarbete är en förutsättning för långsiktig utveckling och lönsamhet.

Våra ledstjärnor:


Vill du lära känna oss bättre? Hör av dig.